Považany

Železničná zastávka Považany leží na trati ŽSR č. 120 Bratislava hl.st. - Žilina, v medzistaničnom úseku Piešťany- Nové Mesto nad Váhom. Zastávka prešla v roku 2008 pri modernizácii V. železničného koridoru rekonštrukciou, pri ktorej bola zbúraná pôvodná výpravná budova. Tá sa nachádzala v mieste súčasného podchodu pod traťou, po ľavej strane, v smere od Bratislavy.
Zastávka niesla názov Svätý Kríž nad Váhom., ale v r. 1960 vznikla obec Považany zlúčením obcí Mošovce, Svätý Kríž a Vieska. V tom čase sa uskutočnilo aj premenovanie zastávky.