Púchov - most nad Železničnou ul.

Most nad Železničnou ul. v Púchove sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 157,651 km.
Most má dĺžku 12m a je oceľobetónovej konštrukcie a premosťuje koľajisko žel. stanice.