Zlaté Moravce - Prílepy v km 7,787

Železničné priecestie leží v km 7,787 jednokoľajnej trate ŽSR 141 Leopoldov - Kozárovce, v obvode dopravne Zlaté Moravce - Prílepy. Trať na priecestí križuje účelovú komunikáciu. Nezabezpečené priecestie je vybavené výstražnými krížmi.