Nemšová - Záhumnie

Most sa nachádza na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 123, medzi železničným mostom cez rieku Váh a železničnou stanicou Nemšová. Most prekonáva prašnú cestu (ulica Záhumnie) smerujúcu do Nemšovej z Dubnickej ulice.