Strečno

Mosty Strečno ležia na hlavnej elektrifikovanej trati č. 180 (Žilina - Košice). Dva paralelné jednokoľajné mosty prechádzajú ponad rieku Váh pod hradom Strečno a následne trať z mostov vyúsťuje do tunelov Strečno II. (traťová koľaj č. 1) a Strečno III. (traťová koľaj č. 2).

Ďaľšie podrobnosti http://rail.sk/skhist/mosty/kbz.htm


Video Strečnianské mosty © Ivan Wlachovský