Partizánske - priecestie v km 0,917

Železničné priecestie leží v km 0,917 jednokoľajnej trate ŽSR 140 Nové Zámky - Prievidza. Trať na ňom križuje miestnu komunikáciu. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 2Z - Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami. Stanovište kontroly priecestia sa nachádza v žst. Veľké Bielice.