Bytčica - priecestie v km 5,919

Priecestie leží na trati ŽSR č. 126 Žilina - Rajec, v obvode žst. Bytčica. Trať na priecestí križuje miestnu komunikáciu. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 1Z - Priecestné zariadenie svetelné 1. kategórie so závorami. Stanovište kontroly PZS sa nachádza v žst. Bytčica.