Nedožery - priecestie v km 33,563

Železničné priecestie leží v km 33, 563 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 144 Prievidza - Nitrianske Pravno. Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie je nezabezpečené, vybavené výstražnými krížmi.