Hájnický

Hájnický tunel sa nachádza na trati ŽSR č. 145 v km 12,84, medzi bývalou výhybňou Pstruháre a zastávkou Remäta, má dĺžku 102 m a koľaj je v ňom vedená v prvej tretine dĺžky v ľavom oblúku s polomerom 300 m, zvyšné dve tretiny sú v priamom smere a v celej dĺžke tunela je stúpanie 13,2 ‰.  Tunel bol razený modernou rakúskou metódou v 12 pásoch, má ľahkú obmurovku a približne v strede je 1 pár výklenkov.