Bratislava - Rača (Modrý most)

Modrý most, Bratislava - Rača, prechádza ponad trať č. 120 (Bratislava - Žilina)

Pri stavbe trate Bratislava-východ odchodová skupina juh - Odbočka Vinohrady bol ponad trať Bratislava - Žilina zmontovaný priehradový most s trecími montážnymi spojmi. Konštrukciu vyrobila Ganz Mávag Budapešť, most zmontoval MO Bratislava v 1979. Rozpätie mosta je 56 m, mostovka je dolná.

Unikátny je použitou technológiou výstavby, kde jeho mostné teleso sa zdvihlo do výšky a potom sa otáčalo a uložilo na ložiská. Most dostal svoje pomenovanie podľa toho, že mostári MO Bratislava boli fanúškami Slovanu Bratislava a jeho modrých dresov.
V 06-08/2005 sa uskutočnil náter oceľovej konštrukcie mosta.

 Podľa dostupných literárnych zdrojov spracoval Miroslav Kožuch.