Fiľakovo - priecestie v km 147,108

Priecestie leží v tesnej blízkosti zastávky Fiľakovo zastávka, v km 147, 108  trate ŽSR č. 160 Zvolen - Košice.  Trať na priecestí križuje  cestu II. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v St. 3 žst. Fiľakovo.