Čabiny km 94,710

Priecestie Čabiny leží v km 94, 710 jednokoľajnej čiastočne elektrifikovanej trate ŽSR č. 191 Michaľany - Medzilaborce - Lupków ( PKP ). Trať na priecestí križuje účelovú komunikáciu. Priecestie je nezabezpečené, vybavené výstražnými krížmi.