Čerhov - priecestie v km 43,859

Priecestie leží v km 43, 859 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 190 Košice - Čierna nad Tisou. Trať na priecestí križuje cestu III. triedy. Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v dopravnej kancelárii žst. Slovenské Nové Mesto.