Biel - priecestie v km 6,334

Priecestie leží v km 6, 334 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 190 Košice - Čierna nad Tisou, v bezprostrednej blízkosti zastávky Biel. Trať na priecestí križuje miestnu komunikáciu.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v Dopravnej kancelárii žst. Dobrá.