Čierna nad Tisou zastávka - priecestie v km 5,259

Priecestie leží v km 5, 259 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 190 Košice - Čierna nad Tisou. Trať na priecestí križuje účelovú komunikáciu.  Priecestie je zabezpečené krížmi, závory sú trvalo spustené a uzamknuté. Priecestie pretína zastávku Čierna nad Tisou zastávka. Za priecestím leží RD Čierna nad Tisou.