Palcmanská Maša

Železničný nadjazd, nachádzajúci sa medzi ŽST Mlynky a zastávkou Dedinky v úrovni osady palcmanská Maša. Betónový most je postavený ponad štátnu cestu číslo 536.