Faccpp

Faccpp - vozeň na prepravu sypkých materiálov s dávkovačom, využívaný pri rekonštrukcii a výstavbe železničných tratí.