Porubský potok

Most nad Porubským potokom sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 142,474 km.
Most má dĺžku 20 m a je železnej konštrukcie. Popod most preteká Porubský potok a prechádza ulica 1. mája.

Porubský potok dosahuje dĺžku 9,7 km. Je ho prameň sa nachádza v Strážovských vrchoch, v podcelku Trenčianska vrchovina, na východnom úpätí vrchu Hoľazne (901,1 m n. m.) v nadmorskej výške približne 620 m n. m. Na hornom toku priberá viaceré krátke prítoky zo strání vrchov Vápeč (955,5 m n. m.), Štefanec (644,9 m n. m.) a Hoľazne (901,1 m n. m.) a preteká obcou Horná Poruba smerom na sever. Ďalej preteká cez osadu Štyri Lipy a vstupuje
na územie mesta Ilava. Zľava priberá Iliavku, vstupuje do Ilavskej kotliny a tečie cez mesto.  Neďaleko centra mesta sa v nadmorskej výške cca 239 m n. m. vlieva do Podhradského potoka.