Technické vybavenie spádovisk v sieti ŽSR

Železničná doprava musí byť bezpečná, rýchla a ekonomická. Spôsobov ako zlepšiť tieto parametre v nákladnej doprave je viacero a patrí k nim i zefektívnenie práce zriaďovacích staníc, cez ktoré prejde väčšina nákladných vozňov pri ceste od odosielateľa k prijímateľovi. Uvedené faktory je možné ovplyvniť organizáciou vlakotvorby, no v neposlednom rade sú závislé od technického vybavenia spádovísk. Práve technické vybavenie najviac ovplyvňuje bezpečnosť, rýchlosť a ekonomickosť rozraďovacích prác. Pokračovanie ... Foto: Peter Bado