Debraď

Železničná zastávka Debraď leží na trati ŽSR č. 168 Moldava nad Bodvou - Medzev, v medzistaničnom úseku Moldava nad Bodvou - Jasov. Od roku 2003 je na trati zastavená osobná doprava. V minulosti mala názov Hatiny. Zastávka bola otvorená 1. septembra 1931 a tvorilo ju sypané nástupište, stĺp s názvom a lampa. V súčasnosti tvorí zastávku prefabrikovaná nástupná hrana a kovová tabuľa s názvom zastávky.
Poloha zastávky: vpravo smerom od stanice Moldava nad Bodvou.