Debraď - priecestie v km 5,501

Železničné priecestie leží v km 5,501 jednokoľajnej trate ŽSR 168 Moldava nad Bodvou . Medzev, v bezprostrednej blízkosti zastávky Debraď. Trať na ňom križuje miestnu komunikáciu. Priecestie je nezabezpečené, vybavené krížmi.