Bošany - priecestie v km 74,175

Železničné priecestie Bošanyleží v km 74, 175  jednokoľajnej trate ŽSR 140: Nové Zámky - Prievidza. Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZM - Priecestné zariadenie mechanické 1. kategórie. Ovládanie priecestia uskutočňuje Stavadlo II. železničnej stanice Bošany.