Hložovský potok

Most nad Hložovským potokom sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 149,182 km.
Most má dĺžku 5 m a je oceľobetónovej konštrukcie. Vybudovaný bol v roku 2011

Hložovský potok sa oddeľuje od ramena Slatinského potoka (prítok Váhu) v obci Hloža. Tečie juhozápadným smerom, kde pri ceste z Podhoria priberá zľava Podhorský potok. Ďalej sa stáča na severozápad, kde podteká žel. trať č. 120 a následne preteká obcou Ladce. Za obcou ústi do Nosického kanála, kde zakončuje svoju dĺžku 3,5 km.