Jablonica - priecestie v km 1,168

Železničné priecestie Jablonica v km 1, 168 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 117 Jablonica - Brezová pod Bradlom. Trať na ňom križuje účelovú komunikáciu. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 2 - Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie bez závor. Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Jablonica.