Agropodnik a.s., prevádzka Trenčianske Bohuslavice

Vlečka Agropodnik a.s. Trnava, prevádzka Trenčianske Bohuslavice zaúsťuje v železničnej stanici Trenčianske Bohuslavice do koľaje č. 3 výhybkou č. 7. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je určená koncovým stykom výhybky č. 7 v km 106,084.