Záblatie

Priecestie v Záblatí sa nachádza na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 119,746 km.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z. Kontrolné prvky sú v Stavadle 2
žst. Zlatovce.