Přestavba 38 DR na 377.0519 ČSD

Díky druhé světové válce zůstalo na našem území několik desítek lokomotiv řady 38 různého původu. Třicetjedna z nich bylo přeznačeno na řadu 377.05 a používáno v provozu spolu s nepřeznačenými stroji. Část lokomotiv se postupně vracela do země původu (často do Polska) nebo jako kořist vítězným mocnostem. Přesto se několik strojů dočkalo padesátých let v provozním stavu. Vzhledem k malému počtu a odlišnosti byly postupně rušeny, případně jako kotle prodány na vytápění. Výjimkou je stroj 377.0519 upravený r. 1958 dosazením Riggenbachovy protitlakové brzdy. Takto byl používán do počátku 60. let jako brzdící vozidlo při zkouškách železničních vozidel a lokomotiv. Díky tomuto se dochovalo několik fotografií, ze kterých se dá při stavbě modelu vycházet. (Pokračovanie...)