DIORÁMA II.

Od dokončenia prvej diorámy prešli približne 2 mesiace a púšťam sa do stavby druhej diorámy, ktorá bude nadväzovať na jej staršiu sestru. Cieľ je jasný, pokračovať v jednokoľajnej neelektrifikovanej trati, tentoraz bez železničného priecestia a priepustu, ale s tunelom a strážnym domčekom. (pokračovanie)