Partizánske - most cez rieku Nitra

Most cez rieku Nitra sa nachádza na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, medzi zast. Partizánske zastávka a žst. Veľké Uherce. Ide o oceľový most so spodnou mostovkou.