Partizánske - priecestie v km 2,054

Priecestie leží v km 2,054  trate ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza. Trať na priecestí križuje  cestu II. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Veľké Bielice.