Bratislava - Vinohrady

Železničnou zastávkou Bratislava - Vinohrady prechádzajú trate ŽSR č. 120 Bratislava hl.st. - Žilina a č. 130 Bratislava hl.st. - Štúrovo - Szob ( HU ).
Poloha budovy : budova je umiestnená v kline medzi traťami do Žiliny a Štúrova