Beliansky viadukt

Beliansky viadukt leží na trati ŽSR č. 154 Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica, neďaleko obce Banská Belá.

Viadukt v km 15.775 trate Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica tvoria železobetónové klenby svetlosti. Viadukt sa nachádza v priamej trati a v prechodniciach oblúkov R = 300 m, v stúpaní 15.1 ‰. Celková dĺžka je, najväčšia výška koľaje nad terénom je cca 21 m. Viadukt postavili ČSSZ. Celkový objem spotrebovaného betónu dosiahol 4150 m3.