Nové Mesto nad Váhom St. 3 - Čachtická spojka

Význam trate smerujúcej z Nového Mesta nad Váhom cez Starú Turú a Myjavu do Veselí nad Moravou, narastal najmä v rokoch pred vypuknutím druhej svetovej vojny a počas nej. Táto skutočnosť podnietila výstavbu jednokoľajnej tzv. Čachtickej spojky (názov je podľa známej obce Čachtice),
ktorá spájala trať Bratislava – Žilina s traťou Nové Mesto n.V. – Myjava – Veselí nad Moravou a tak umožniť priamu jazdu medzi traťami. Výstavba Čachtickej spojky prebehla v rokoch 1936 – 1938.
V tých rokoch nebola ešte zapojená do SZZ. Najväčšie uplatnenie našla počas mobilizácie v roku 1938, kedy po nej jazdili vlaky s vojakmi a vojenským materiálom.  Rýchliky z Myjavskej trate odbočovali po Čachtickej spojke smerom na Piešťany, osobné vlaky však zachádzali do Nového Mesta n.V. Po ukončení mobilizácie 4. 11. 1938 bola spojka uzatvorená. Pri prechode frontu v 1945, poškodil nemeckí vojaci žst. Nové Mesto n.V. a aj Čachtickú spojku, ktorú Červená armáda začala rekonštruovať v roku 1949, dlhší čas po nej nejazdili vlaky až do 1955, kedy sa zaviedli dva Pn vlaky medzi Veselím nad Moravou a Leopoldovom. V 1957 premávalo cez Čachtickú spojku 8 nákladných vlakov denne. Elektrifikovaná bola v roku 1988 sústavou 25 kV~ 50 Hz. Zaujímavé využitie sa pre ňu našlo, keď po nej do rozdelenia ČSD otáčali celé súpravy morových osobných vlakov z Veselí nad Moravou, aby sa rovnomerne opotrebovali okolesníky náprav pri prechádzaní oblúkov, neskôr z rovnakého dôvodu sa otáčali aj trnavské „pantografy“ (560, SM488.0) ak mali konečnú v Novom Meste nad Váhom, a ďalšie vozidlá.

Pri modernizácii 2006 - 2007 sa po nej prevážali koľajové polia ktoré sa skladovali na žst. Stará Turá, a jazdili po nej aj osobné vlaky smerujúce na Myjavu v čase keď sa rekonštruovalo napojenie trate č. 121.

Odbočka z trate č. 120 niesla v minulosti názov „Odbočka Svätý Kríž nad Váhom“, názov niesla po neďalekej obci Svätí Kríž nad Váhom, ktorá sa spolu s obcami Mošovce a Vieska zlúčili do jednej obce pod názvom Považany. Táto odbočka sa stala dopravňou zabezpečujúcou jazdu vlakov ako hradlo pre úsek
Nové Mesto n.V. - Brunovce. Ako odbočku ju zrušili v 1938 a napojili do SZZ Nové Mesto nad Váhom ako St. 3. Obe odbočky majú po jednej odvratnej koľaji a na dvojkoľajnej trati č. 120 aj koľajovú spojku.