Nové Mesto nad Váhom, napájačka

Trakčná napájacia stanica sa nachádza na trati č. 120 Bratislava – Žilina, v 98,032 km. Transformátory, rozvodňa a ďalšie budovy sa nachádzajú na ľavej strane v smere na Piešťany. Napájacia stanica bola vybudovaná v roku 1988 pri elektrifikácii úseku Brunovce - Trenčín (otvorenie 22. 1. 1988). Neskôr bola v roku 2008 počas modernizácie V. koridoru zrekonštruovaná a modernizovaná. Do trakčnej napájacej stanice je zavedená aj vlečka z výhybky č. 49 (po modernizácii č. 47), ktorú tvorý jedna slepá koľaj. Vlečka slúži na nakladanie trakčných transformátorov. Do modernizácie bol na nej odstavený vozeň elektroúseku typu B.