Nové Mesto nad Váhom v km 1,300

Priecestie v Novom Meste nad Váhom sa nachádza na trati č. 121 Bratislava -  Vrbovce v 1,300 km. Trať na priecestí križuje poľnú cestu z Nového Mesta nad Váhom. Priecestie je vybavené výstražnými krížmi a návesťami "pískajte" v 0,938 km v smere z Nového Mesta nad Váhom a v 1,733 km v smere z Čachtíc.