Ivanka pri Nitre - priecestie v km 26,651

Priecestie leží v km 26, 651 jednokoľajnej trate ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, na šurianskom zhlaví stanice Ivanka pri Nitre. Trať na priecestí križuje účelovú komunikáciu. Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZM ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie mechanické 1. kategórie  ). Ovládacie prvky priecestia sú umiestnené v St. 2 ŽST Ivanka pri Nitre.