Červená Skala v km 92,006

Priecestie sa nachádza v obvode ŽST Červená Skala medzi vchodovým návestidlom a krajnou výhybkou margecansského zhlavia. Železničnú trať križuje účelová cesta vedúca ku kameňolomu. Priecestie je zabezpečené zariadením PZS 1 – priecestné zariadenie svetelné 1. kategórie bez závor. Kontrola a obsluha v dopravnej kancelárii v ŽST Červená Skala.