Most ponad Račiansku ulicu

Most ponad Račiansku ulicu v km 3,696