Bratislava - filiálka

Nákladisko Bratislava - filiálka je súčasťou bratislavského uzla. Leží na niekdajšej trati Bratislava predmestie - Bratislava-Slovany - Bratislava-Nivy. V súčasnosti je trať ukončená v žst. Bratislava-Filiálka a je využívaná len ako vlečková trať.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Bratislavy predmestia

Výpravná oprávnenosť pre osobnú dopravu bola zrušená v roku 1984. Aj keď od roku 1985 stanica právne neexistuje, vykonávajú sa tu ložné činnosti, deponovanie vyradených železničných vozňov a obsluha priľahlých vlečiek.