Úsek trate č. 301 v km 6,100 - 6,600

Úsek trate Piešťany - Vrbové, pred zastávkou Krakovany.