Úsek trate č. 301 v km 2,400 - 2,700

Úsek trate Piešťany - Vrbové v km 2,4 - 2,7 , medzi klesaním z nadjazdu ponad diaľnicu D1 a priecestím v km 2,795.