Úsek trate č. 301 v km 1,600 - 2,200

Traťový úsek trate Piešťany - Vrbové, medzi predzvesťou pred vchodovým návestidlom do žst. Piešťany a nadjazdom ponad diaľnicu D1.