Koľajisko DDM Praha, Pod Juliskou

Koľajisko je budované cca 20 rokov a znázorňuje sústavu jednokoľajných tratí ústiacich do veľkej stanice Praha-Podbaba.