Bratislava - križovanie tratí filiálka

Mimoúrovňové križovanie železničných tratí. Neeliktrifikovaná časť je železnica medzi ŽST Bratislava predmestie a Bratislava filiálka. Po moste smeruje elektrifikovaná železničná trať číslo 607 zo ŽST Bratislava hl. st do ŽST Bratislava Nové Mesto.