Bratislava predmestie v km 3,079

Priecestie v km 3,079 sa nachádza priamo v ŽST Bratislava predmiestie na zhlaví smer Odbočka Vinohrady.