Bratislava - Krasňany v km 2,432 (2. TK)

Železničné priecestie nachádzajúce sa na 2. traťovej koľaji medzi ŽST Bratislava predmestie a Odbočkou Vinohrady. Priecestie je zabezpečené automatickým priecestným zabezpečovacím zariadením bez závor. Železničnú trať križuje miestna komunikácia.