Bratislava - Jaskov rad

V obvode ŽST Bratislava hl. st sa nachádza cestný podjazd Jaskov rad.