Bratislava východ v km 0,981

Železničné priecestie medzi vchodovou skupinou ŽST Bratislava východ a Odbočkou Vinohrady v km 0,981. Železničná trať križuje účelovú komunikáciu. Priecestie je zabezpečené priecestným svetelným zabezpečovacím zariadením 2. kategórie so závorami. Kontrolné a ovládacie prvky sa nachádzajú u panelového výpravcu „B“ DOZZ St. 5