Bratislava východ – OSJ v km 0,677

Železničné priecestie na  3. odchodovej koľaji v km 0,677. Železničná trať križuje účelovú komunikáciu. Priecestie je zabezpečené priecestným svetelným zabezpečovacím zariadením 2. kategórie bez závor. Je závislé na Odchových návestidlách L202, L201 – L217. Kontrolné a ovládacie prvky sa nachádzajú u panelového výpravcu „A“ DOZZ St. 5