Zlatná na Ostrove v km 11,518

Železničné priecedtie na trati ŽSR 131 : Bratislava - Komárno. Železničnú trať križuje cesta 3 triedy. Priecestie je zabezpečené krížami.